Program edukacyjny ,,Kultura Bezpieczeństwa”

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w programie edukacyjnym ,,Kultura Bezpieczeństwa”.
Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród  uczniów szkół zawodowych.
W ramach tego programu odbyła się IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego.
Wśród 76 nadesłanych prac uczeń naszej szkoły Kamil Dębski z klasy IIITB/O uzyskał wyróżnienie
a jego praca została umieszczona w kalendarzu Państwowej Inspekcji Pracy.
Skip to content