Konkurs filmowy – Stąd do przyszłości for future „Oscary PWSZ”

Konkurs jest organizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach w ramach Dnia Pedagogiki podczas Tygodnia Nauki.

Tematem jest przedstawienie przez uczniów swoich wizji przyszłości oraz tego jak widzą siebie w przyszłości w postaci krótkiego filmu. Długość filmu powinna wynosić nie mniej niż 0,5 minuty, maksymalnie do 3 minut. Każdy zespół producencki moze zgłosić tylko 1 film.  Film może zostać wykonany w dowolnie wybranej konwencji i gatunku filmowym – np. horror, western itp.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie oraz dostarczenie Karty Zgłoszeniowej do dnia 6 maja 2016r. na e-maila: oscary.pwsz@gmail.com

Kartę zgłoszeniową można otrzymać za pośrednictwem maila oraz z fanpage wydarzenia na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/events/0174177062621295/

Uczniowie mogą zgłaszać swoje filmy do dnia 15 maja 2016r. wraz z opisem wszystkich osób biorących udział w projekcie (imiona, nazwiska, rola, funkcja- np. reżyser).

Filmy mają być zapisane w formacie mp4.

 

Skip to content