III miejsce w Eliminacjach Okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniu 22 kwietnia 2016 r. Karolina Rosiak, uczennica III klasy technikum ogrodniczego zajęła III miejsce w eliminacjach okręgowych w Warszawie i zakwalifikowała się do Olimpiady Centralnej „Wiedzy i Umiejętności Rolniczych” w Poznaniu.

XL edycja OWiUR  to ważne wydarzenie w życiu społeczności akademickiej warszawskiej uczelni, bo wielu olimpijczyków w kolejnych latach powiększa grono studentów SGGW.

Tegoroczne eliminacje okręgowe w Warszawie odbyły się w ośmiu blokach tematycznych: agrobiznes, architektura krajobrazu, gastronomia, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, technologia żywności oraz leśnictwo. W zmaganiach wzięło udział 175 uczniów.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Skip to content