BEZPŁATNY PROJEKT BADAWCZY MŁODZI CYFROWI

Uniwersytet Gdański oraz Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG mają przyjemność kontynuować projekt
naukowo-badawczy pt. MŁODZI CYFROWI – CYFROWI RODZICE, zapoczątkowany w październiku
2017 roku. Do tej pory udało się zebrać ponad 30 tysięcy kwestionariuszy, a do projektu przystąpiło ponad 1000 szkół z terenu całej Polski. Aktualna edycja badań trwa do KOŃCA LUTEGO 2019 ROKU.

Z racji tego, iż projekt jest w pełni bezpłatny, jak również wypełnia podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019, tj. 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.
Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
zwracamy się z prośbą o PRZEKAZANIE INFORMACJI O PROJEKCIE DO PAŃSTWA SZKÓŁ.
A teraz kilka najważniejszych kwestii:
1. Szkoły, które kontynuują badania realizują je DOKŁADNIE na tych samych kodach, które zostały
wygenerowane dla szkół
2. Szkoły, które przystępują po raz pierwszy do badań muszą przejść rejestrację pod
adresem https://dbamomojzasieg.com/mlodzi-cyfrowi/ klikając zarejestruj szkołę do badania. Zanim
dotrzemy do zielonego przycisku mamy pełne informacje dotyczące badań, jak również niezbędne
załączniki, które proszę sobie pobrać gdzieś na twarde dyski.
3. Część szkół prosiła mnie o wysyłkę certyfikatów, jednakże analiza wskazała, że dana szkoła pozostała
jedynie na etapie szkoły do rejestracji. W takich przypadkach niestety nie wysyłamy żadnych dokumentów
albowiem samo przystąpienie do badań nie jest dowodem na realizację głównych kierunków polityki
oświatowej Państwa.
4. Od 10 września można zacząć realizować badania, pierwsze wyniki będą generowane między 25 a 31
grudnia, kiedy platforma badawcza zostanie tymczasowo wyłączona w celu tworzenia raportów.
5. UWAGA!!!. W kontynuacji badań zrezygnowaliśmy z warunku logowania się uczniów przez email.
Oznacza to, że uczniowie od razu wchodzą na www.mlodzicyfrowi.pl i zaczynają wypełniać
kwestionariusz. To duże ułatwienie myślę dla szkół, samych uczniów, no i trochę czasu można dodatkowo zaoszczędzić.
6. W panelu rejestracyjnym dodano również niezbędną formułkę RODO.
7. UWAGA!!! Jak zawsze podkreślałem, wysłany po zakończeniu badań raport jest raportem tabelaryczny i wymaga od Państwa zaangażowania w jego interpretację i w ogóle w to, co się na jego podstawie może
zadziać. Wysłany raport dopiero rozpoczynać powinien pracę w szkole, nie jest gotowym rozwiązaniem,
którego niektórzy z Państwa oczekują
8. Pojawił się pomysł przygotowania specjalnych zawiadomień dla osób koordynujących badanie, które to zawiadomienia mogą stanowić dokument przydatny w ścieżce awansu zawodowego. Nie mówimy nie, ale na pewno jesli się coś takiego zadzieje to dopiero po całości zakończonych badań.
proszę pamiętać ROZPOCZYNAMY 10 WRZEŚNIA 2018 ROKU!!!

Skip to content