Sprawy wychowawcze

Stypendium szkolne 2022/2023

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.

 
Komu przysługuje pomoc materialna?

Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Skierniewice: uczniom szkół publicznych, niepublicznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.

Uwaga!
W przypadku uczniów mieszkających poza granicami Miasta Skierniewice w sprawie stypendium należy zgłaszać się do Urzędu Gminy, zgodnie z miejscem zamieszkania.

 

 

(więcej…)

Stypendium szkolne 2017/2018

Nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego trwa do 15 września. Zainteresowani uczniowie składają wnioski w pokoju pedagoga szkolnego – 110.

Uwaga!

W przypadku uczniów mieszkających poza granicami Miasta Skierniewice w sprawie stypendium należy zgłaszać się do Urzędu Gminy, zgodnie z miejscem zamieszkania.

Druki wniosków znajdują się w pokoju pedagoga szkolnego, w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły (pobierz).

Kto może otrzymać stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, tj. 514,00 zł netto, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne 2016/2017

Nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego trwa do 15 września. Zainteresowani uczniowie składają wnioski w pokoju pedagoga szkolnego – 110.

Uwaga!

W przypadku uczniów mieszkających poza granicami Miasta Skierniewice w sprawie stypendium należy zgłaszać się do Urzędu Gminy, zgodnie z miejscem zamieszkania.

Druki wniosków znajdują się w pokoju pedagoga szkolnego, w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły (pobierz).

Kto może otrzymać stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, tj. 514,00 zł netto, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Skip to content