Ogłoszenia

ZEBRANIA Z RODZICAMI

19.09.2014 r. -spotkanie rodziców pierwszych klas z dyrekcją i wychowawcami  ( program wychowawczy szkoły i program profilaktyczny)oraz klas maturalnych ( omówienie wyników egzaminów zew), studniówka spotkania z wychowawcą 30.10.2014r.-spotkanie  z wychowawcą 3.12.2014...