Zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015

Klasa 1TB
Zajęcia edukacyjne Podręcznik nr dopuszczenia
Język polski Chmiel ; Kostrzewa, Ponad słowami. Nowa Era, cz. I, II. 425/1/2012
Język angielski 1)New Matura solutions (elementary)Tim Falla, Oxford

2) New Matura solutions (Pre Intermediate)Tim Falla, Oxford

1)361/1/2012 podstawowy

2)361/2/2012średniozaawansowany

Język niemiecki 1)Welttour 1- Nowa Era ,Sylwia Mróz- Dwornikowska

2)Alles Klar WSiP, K.Łuniewska

1)459/1/2012

2)255/1/2010 podstawowy i 255/2/2010 sredniozaawansowany

Wiedza o kulturze Ciekawi świata? wiedza o kulturze;Alicja Kisielewska,Andrzej Kisielewski 631/2012
Historia Historia. Po prostu WSiP, R.Dolęcki, K.Gutowski, J.Smoleński 558/2012
Wiedza o społeczeństwie Ciekawi świata, wiedza o społeczeństwie Wyd Operon 469/2012
Podstawy przedsiębiorczości ?Krok w przedsiębiorczość? Wyd. Nowa Era 467/2012
Geografia ?Oblicza geografii? Nowa Era 433/2012
Biologia Biologia na czasie, E.Bonar, Nowa Era 450/2012
Chemia To jest chemia. Nowa Era R.Hassa, A Mrzigod 438/2012
Matematyka Matematyka I kształcenie w zakresie podstawowym Nowa Era W.Babiański, L. Chańko, D..Ponczek 360/1/2011
Matematyka rozszerzona Matematyka zakres podstawowy i rozszerzony, Nowa Era W.Babiański, L.Chańko 215/04
Informatyka ?Informatyka Europejczyka? Edycja Windows 556/2012
Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyję i działam bezpiecznie?Nowa Era Jarosław Słoma 426/2012
Religia ?Świadek Chrystusa w kościele?;J.Szpet,D.Jackowiak AZ-42-01/1-2
Budownictwo ogólne    
Dokumentacja techniczna ?Rysunek techniczny ?WSiP Tadeusz Maj  
Technologia robót murarskich i tynkarskich Murarstwo i tynkarstwo ? technologia, W.Martinek, Nabi Ibador, WSiP 27/2009
Pracownia dokumentacji technicznej ?Rysunek techniczny ?WSiP Tadeusz Maj  

Klasa 2TB
Zajęcia edukacyjne Podręcznik nr dopuszczenia
Język polski Chmiel ; Równy, Ponad słowami. Nowa Era, cz. II. 425/1/2012 425/2/2012
Język angielski New Matura solutions .elementary; Oxford,Tim Falla 361/1/2012
Język niemiecki Welttour2 Sylwia Mróz- Dwornikowska 459/2/2012
Podstawy przedsiębiorczości    
Fizyka 1)Odkryć fizykę. Marcin Braun, Weronika Śliwa Nowa Era 447/2012
Matematyka Matematyka I kształcenie w zakresie podstawowym Nowa Era W.Babiański, L. Chańko, D..Ponczek 360/1/2011
Matematyka rozszerzona Matematyka zakres podstawowy i rozszerzony, Nowa Era W.Babiański, L.Chańko 215/04
Budownictwo ogólne    
Dokumentacja techniczna ?Wstęp do projektowania architektonicznego?db3, K.Tauszyński;Projektowanie obiektów użyteczności publicznej db4.Porczewski 15/03

2/00

Technologia robót murarskich tynkarskich Murarstwo i tynkarstwo. Technologia. Roboty tynkarskie. Włodzimierz Martinek. Nabi Ibadow. WSiP  
Pracownia dokumentacji technicznej ?Wstęp do projektowania architektonicznego?db3, K.Tauszyński; Projektowanie obiektów użyteczności publicznej db4.Porczewski 15/03

2/00

Pracownia murarsko tynkarska    
Pracownia organizacji robót budowlanych    
Religia Świadek Chrystusa w świecie, J.Szpet, D.Jackowiak  

Klasa 1TO
Zajęcia edukacyjne Podręcznik nr dopuszczenia
Język polski Chmiel ; Kostrzewa, Ponad słowami. Nowa Era, cz. I, II. 425/1/2012
Język angielski 1)New Matura solutions (elementary)Tim Falla, Oxford lub

2) New Matura solutions (Pre Intermediate)Tim Falla, Oxford

1)361/1/2012 podstawowy

2)361/2/2012średniozaawansowany

Język niemiecki 1)Welttour 1- Nowa Era ,Sylwia Mróz- Dwornikowska

2)Alles Klar WSiP, K.Łuniewska

1)459/1/2012

2)255/1/2010 podstawowy i 255/2/2010 sredniozaawansowany

Wiedza o kulturze Ciekawi świata? wiedza o kulturze;Alicja Kisielewska,Andrzej Kisielewski 631/2012
Historia Historia Po prostu WSiP, R.Dolęcki, K.Gutowski, J.Smoleński 558/2012
Wiedza o społeczeństwie Ciekawi świata, wiedza o społeczeństwie Wyd Operon 469/2012
Podstawy przedsiębiorczości ?Krok w przedsiębiorczość? Wyd. Nowa Era 467/2012
Geografia ?Oblicza geografii? Nowa Era 433/2012
Biologia Biologia na czasie, E.Bonar, Nowa Era 450/2012
Chemia To jest chemia. Nowa Era R.Hassa, A Mrzigod 438/2012
Matematyka Matematyka I kształcenie w zakresie podstawowym Nowa Era W.Babiański, L. Chańko, D..Ponczek 360/1/2011
Informatyka ?Informatyka Europejczyka? Edycja Windows 556/2012
Edukacja dla bezpieczeństwa ?Żyję i działam bezpiecznie?Nowa Era Jarosław Słoma 426/2012
Religia ?Świadek Chrystusa w kościele?;J.Szpet,D.Jackowiak AZ-42-01/1-2
Ekonomika i zarządzanie gospodarstwem ogrodniczym    
Podstawy produkcji ogrodniczej    
Produkcja sadownicza Sadownictwo i szkółkarstwo, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśnicze, A.Czynczyk, O.Lange 684-1/7
Produkcja warzywnicza Warzywnictwo; Zofia Legańska, J.Balcerzak.Hortpress 82/98
Produkcja roślin ozdobnych Rośliny ozdobne; L. Startek, K.Mynett, Hortpress 33/96

Klasa 2TO
Zajęcia edukacyjne Podręcznik nr dopuszczenia
Język polski Chmiel ; Kostrzewa, Ponad słowami. Nowa Era, cz. II. 425/1/2012
Język angielski New Matura solutions .elementary; Oxford,Tim Falla + New Matura Solutions; Pre Intermediate 361/1/2012
Język niemiecki Welttour2 Sylwia Mróz- Dwornikowska 459/2/2012
Podstawy przedsiębiorczości    
Fizyka 1)Odkryć fizykę. Marcin Braun, Weronika Śliwa Nowa Era

2)Odkrywamy na nowo? Grzegorz Kornaś

447/2012

621/2012

Matematyka Matematyka zakres podstawowy i rozszerzony, Nowa Era W.Babiański, L.Chańko 215/04
Religia ?Świadek Chrystusa w kościele?; J.Szpet,D.Jackowiak AZ-42-01/1-2
Biologia rozszerzona Biologia na czasie. Nowa Era Marek Guzik 564/1/2012
Chemia rozszerzona To jest chemia 1 i 2, M.Litwin, Nowa Era 528/2/2013
Ekonomika i zarządzanie gospodarstwem ogrodniczym    
Przepisy ruchu drogowego    
Podstawy produkcji ogrodniczej    
Produkcja sadownicza Sadownictwo i szkółkarstwo, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśnicze, A.Czynczyk, O.Lange 684-1/7
Produkcja warzywnicza Warzywnictwo; Zofia Legańska, J.Balcerzak.Hortpress 82/98
Produkcja roślin ozdobnych Rośliny ozdobne; L.Startek, K.Mynett; Hortpress 33/96
Eksploatacja środków technicznych ogrodnictwie    

Klasa 3TO/3tb0
Zajęcia edukacyjne Podręcznik nr dopuszczenia
Język polski H.Chmiel, A. Równy ?Ponad słowami? kl.2 cz.1 425/3/2013
Język angielski    
Język niemiecki Weltour 2 Sylwia Mróż Dwornikowska  
Matematyka    
Ekonomika i zarządzanie gospodarstwem ogrodniczym    
Produkcja sadownicza    
Produkcja warzywnicza    
Produkcja roślin ozdobnych    
Biologia    
Chemia    
Historia i społeczeństwo Ojczysty Panteon i ojczyste spory WSiP, Europa i świat Micharkowicz, O.Pytlińska, A. Wyroda 644/1/2013

667/4/2013

Klasa 3TB
Zajęcia edukacyjne Podręcznik nr dopuszczenia
Język polski H.Chmiel, A. Równy ?Ponad słowami? kl.2 cz.1 425/3/2013
Język angielski    
Język niemiecki Weltour 2 Sylwia Mróż Dwornikowska  
Matematyka Matematyka zakres podstawowy i rozszerzony Nowa Era, W.Babiański, L.Chańko 215/04
Fizyka Zrozumieć fizykę 1i2, S.Bajtle, A.Byczak  
Wychowanie fizyczne    
Historia i społeczeństwo Ojczysty Panteon i ojczyste spory WSiP,

Europa i świat Micharkowicz, O.Pytlińska, A. Wyroda

644/1/2013

667/4/2013

technologia robót murarskich i tynkarskich    
organizacja robót budowlanych    
kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa    
pracownia murarsko-tynkarska    
pracownia organizacji robót budowlanych    
pracownia kosztorysowania    
Religia Świadek Chrystusa w rodzinie, J.Szpet, D.Jackowiak AZ-42-01/1-2

Klasa 4TB
Zajęcia edukacyjne Podręcznik nr dopuszczenia
Język polski Barwy epok cz.2 i 3 WSiP 59\03; 19\04
Język angielski Macmillan – Repetytorium z testami (poziom podstawowy),Marta Rosińska 169/06
Język niemiecki Alles klar 2b ; Alles klar 3WSiP 95/08 i 1/09
Historia Historia 3 zakres podstawowy Wyd. Operon 427/03
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Wyd. Operon 139/04
Matematyka Matematyka3 kształcenie w zakresie podstawowym 154/04
Fizyka i astronomia Fizyka i astronomia 3; Piotr Walczak, Grzegorz Wojewoda OPERON 66/04
Technologia budownictwa Budownictwo z technologią 2 i 3; WSiP

Jarosław Zygmunt Mirski,

8/98

7/95

Podstawy projektowania -Projektowanie obiektów użyteczności publicznej

Wacław Parczewski, Krzysztof Tauszyński

-Projektowanie architektoniczne i budownictwo regionalne

Wanda Bogusz

15/03
Konstrukcje budowlane Konstrukcje budowlane.cz 5, wyd. WSiP: S. Pyrak 38/00
Organizacja robót budowlanych Organizacja budowy; T. Maj; WSiP 19/2007
Eksploatacja obiektów budowlanych Eksploatacja obiektów budowlanych; T. Maj; WSiP 35/2011
Kosztorysowanie Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie; J. Zabielski 05/2005
Specjalizacja brak  
Język obcy zawodowy Construction 7 Buildingg MacMillan  
Religia    

Klasa 1TUS
Zajęcia edukacyjne Podręcznik nr dopuszczenia
Język polski Chmiel ,Kostrzewa ? Ponad słowami ? , Nowa Era ,cz. 1 ,2 425/1/2012
Język angielski 1)New Matura solutions (elementary)Tim Falla, Oxford lub

2) New Matura solutions (Pre Intermediate)Tim Falla, Oxford

1)361/1/2012 podstawowy

2)361/2/2012średniozaawansowany

Język niemiecki 1)Welttour 1- Nowa Era, Sylwia Mróz- Dwornikowska

2)Alles Klar WSiP, K.Łuniewska

1)459/1/2012

2)255/1/2010 podstawowy

Wiedza o kulturze Ciekawi świata? wiedza o kulturze;Alicja Kisielewska,Andrzej Kisielewski 631/2012
Historia Po prostu historia WSiP, R.Dolęcki, K.Gutowski, J.Smoleński 558/2012
Wiedza o społeczeństwie Ciekawi świata, wiedza o społeczeństwie Wyd Operon 469/2012
Podstawy przedsiębiorczości ?Krok w przedsiębiorczość? Wyd. Nowa Era 467/2012
Geografia ?Oblicza geografii? Nowa Era 433/2012
Biologia Biologia na czasie, E. Bonar 450/2012
Chemia To jest chemia. Nowa Era R.Hassa, A Mrzigod 438/2012
Matematyka Matematyka I kształcenie w zakresie podstawowym Nowa Era W.Babiański, L. Chańko, D..Ponczek 360/1/2011
Informatyka ?Informatyka Europejczyka? Edycja Windows 556/2012
Edukacja dla bezpieczeństwa ?Żyję i działam bezpiecznie?Nowa Era Jarosław Słoma 426/2012
Religia ?Świadek Chrystusa w kościele?J.Szpet,D.Jackowiak AZ-42-01/1-2
Matematyka rozszerzona Matematyka zakres podstawowy i rozszerzony, Nowa Era W.Babiański, L.Chańko 215/04
Podstawy budownictwa    
Dokumentacja techniczna    
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne    
Sieć ciepłownicza    
Budowa i remont sieci komunalnych    

Klasa 1TOŚ
Zajęcia edukacyjne Podręcznik nr dopuszczenia
Język polski Chmiel ,Kostrzewa ? Ponad słowami ? , Nowa Era ,cz. 1 ,2 425/1/2012
Język angielski 1)New Matura solutions (elementary)Tim Falla, Oxford

2) New Matura solutions (Pre Intermediate)Tim Falla, Oxford

1)361/1/2012 podstawowy

2)361/2/2012średniozaawansowany

Język niemiecki 1)Welttour 1- Nowa Era, Sylwia Mróz- Dwornikowska

2)Alles Klar WSiP, K.Łuniewska

1)459/1/2012

2)255/1/2010 podstawowy i 255/2/Rozszerzony

 

Wiedza o kulturze Ciekawi świata? wiedza o kulturze;Alicja Kisielewska,Andrzej Kisielewski 631/2012
Historia Historia. Po prostu WSiP, R.Dolęcki, K.Gutowski, J.Smoleński 558/2012
Wiedza o społeczeństwie Ciekawi świata, wiedza o społeczeństwie Wyd. Operon 469/2012
Podstawy przedsiębiorczości ?Krok w przedsiębiorczość? Wyd. Nowa Era 467/2012
Geografia ?Oblicza geografii? Nowa Era 433/2012
Biologia Biologia na czasie, E. Bonar 450/2012
Chemia To jest chemia. Nowa Era R.Hassa, A Mrzigod 438/2012
Matematyka Matematyka I kształcenie w zakresie podstawowym Nowa Era W.Babiański, L. Chańko, D..Ponczek 360/1/2011
Informatyka ?Informatyka Europejczyka? Edycja Windows 556/2012
Edukacja dla bezpieczeństwa ?Żyję i działam bezpiecznie?Nowa Era Jarosław Słoma 426/2012
Religia ?Świadek Chrystusa w kościele?J.Szpet,D.Jackowiak AZ-42-01/1-2
Stan i zasoby środowiska    
Bezpieczeństwo i higiena pracy    
Monitoring środowiska    

2TOŚ
Język polski Chmiel ; Kostrzewa, Ponad słowami. Nowa Era, cz. II. 425/1/2012
Język angielski New Matura solutions .elementary; Oxford,Tim Falla + New Matura Solutions; Pre Intermediate 361/1/2012
Język niemiecki Welttour2 Sylwia Mróz- Dwornikowska 459/2/2012
Podstawy przedsiębiorczości    
Fizyka 1)Odkryć fizykę. Marcin Braun, Weronika Śliwa Nowa Era

2)Odkrywamy na nowo? Grzegorz Kornaś

447/2012

621/2012

Matematyka Matematyka kształcenie w zakresie podstawoym, Nowa Era, W.Babiański, L.Chańko 360/1/2011
Chemia    
Biologia    
Stan i zasoby środowiska    
Ochrona wód    
Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami    
język obcy zawodowy    
Monitoring środowiska    
Organizacja prac w ochronie środowiska    
Komputerowe wspomaganie w ochronie środowiska    

3 TOŚ
Język polski H.Chmiel, A. Równy ?Ponad słowami? kl.2 cz.1 425/3/2013
Język angielski    
Język niemiecki Weltour 2 Sylwia Mróż Dwornikowska  
Matematyka Matematyka zakres podstawowy Nowa Era, W.Babiański, L.Chańko 215/04
Chemia    
biologia    
Historia i społeczeństwo Ojczysty panteon i ojczyste spory WSiP

Europa i świat, M.Markowicz O.Pytlińska

664/1/2013

667/4/2014

Ochrona wód    
Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami    
Gospodarka odpadami oraz ochrona gleb    
język obcy zawodowy    
działalność gospodarcza w ochronie środowiska    
Organizacja prac w ochronie środowiska    
Komputerowe wspomaganie w ochronie środowiska    

Klasa 4TOŚ
Zajęcia edukacyjne Podręcznik nr dopuszczenia
Język polski Barwy epok cz.3,WSiP 19/04
Język niemiecki Alles klar WSiP2a i 2b 44/03 132/03
Język angielski Macmillan – Repetytorium z testami (poziom podstawowy),Marta Rosińska 169/06
Historia Historia 3 zakres podstawowy Wyd. Operon 427/03
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Wyd. Operon 139/04
Matematyka Matematyka 3 kształcenie w zakresie podstawowym Nowa Era 154/04
Fizyka i astronomia Fizyka i astronomia 3 ? podręcznik, zakres podstawowy, wyd Operon 66/04
Religia    
Ochrona powietrza brak  
Gospodarowanie odpadami,ochrona gleb i rekultywacja brak  
Ochrona wód brak  
Pracownia badań laboratoryjnych    
Użytkowanie komputerów Prawo i ochronaa środowiska ?praca zbiorowa pod red. Radziszewskiego  
Prawo i ekonomia w ochronie środowiska Podstawy prawa ,Maria Wajgner  

Klasa 1TAK
Zajęcia edukacyjne Podręcznik nr dopuszczenia
Język polski Chmiel ; Kostrzewa, Ponad słowami. Nowa Era, cz. I, II. 425\1\2012
Język angielski 1)New Matura solutions (elementary)Tim Falla, Oxford

2) New Matura solutions (Pre Intermediate)Tim Falla, Oxford

1)361/1/2012 podstawowy

2)361/2/2012średniozaawansowany

Język niemiecki 1)Welttour 1- Nowa Era, Sylwia Mróz- Dwornikowska

2)Alles Klar WSiP, K.Łuniewska

1)459/1/2012

2)255/1/2010 podstawowy

Wiedza o kulturze Ciekawi świata? wiedza o kulturze;Alicja Kisielewska,Andrzej Kisielewski 631/2012
Historia Historia. Po prostu WSiP, R.Dolęcki, K.Gutowski, J.Smoleński 558/2012
Wiedza o społeczeństwie Ciekawi świata, wiedza o społeczeństwie Wyd Operon 469/2012
Podstawy przedsiębiorczości ?Krok w przedsiębiorczość? Wyd. Nowa Era

 

 

467/2012
Geografia ?Oblicza geografii? Nowa Era 433/2012
Biologia Biologia na czasie, E.Bonar, Nowa Era 450/2012
Chemia To jest chemia Nowa Era 438/2012
Matematyka Matematyka I kształcenie w zakresie podstawowym Nowa Era W.Babiański, L. Chańko, D..Ponczek 360/1/2011
Informatyka ?Informatyka Europejczyka? Edycja Windows 556/2012
Edukacja dla bezpieczeństwa ?Żyję i działam bezpiecznie?Nowa Era Jarosław Słoma 426/2012
Religia ?Świadek Chrystusa w kościele?J.Szpet,D.Jackowiak AZ-42-01/1-2
Rośliny ozdobne Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Cz. I i cz II. Hortpress 23/2004
Urządzanie i pielegnacja Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni Hortpress cz.I E.Gadomska, K.Gadomski 10/2005
Rośliny ozdobne w terenach zieleni Brak  
Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni brak  

Klasa 2TAK
Zajęcia edukacyjne Podręcznik nr dopuszczenia
Język polski Chmiel ; Kostrzewa, Ponad słowami. Nowa Era, cz. II. 425/1/2012
Język angielski New Matura solutions .elementary; Oxford,Tim Falla 361/1/2012
Język niemiecki Welttour2 Sylwia Mróz- Dwornikowska 459/2/2012
Podstawy przedsiebiorczości Krok w przedsiębiorczość. Nowa Era 467/2012
Fizyka 1)Odkryć fizykę. Marcin Braun, Weronika Śliwa Nowa Era

2)Odkrywamy na nowo? Grzegorz Kornaś

447/2012

621/2012

Matematyka Matematyka ? zakres podstawowy i rozszerzony; Wojciech Babiański Lech Hańko/Nowa Era 215/04
Biologia rozszerzona Biologia na czasie1; E Bauer  
Geografia rozszerzona Oblicza geografii 1,Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres rozszerzony Nowa Era;Roman Malarz, Marek Więckowski 501/1/2012
Eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów    
Przepisy ruchu drogowego    
Rośliny ozdobne Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz.3 i 4 22/2005; 26/2006
Urządzanie i pielęgnacja Urzadzanie i pielegnacja terenów zieleni Hortpress cz. 2 i 3 23/2007
Podstawy projektowania Brak  
Mechanizacja w terenach zieleni    
Rośliny ozdobne w terenach zieleni    
Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni Brak  
Projektowanie i kosztorysowanie obiektów terenów zieleni Podstawy kosztorysowania, K.Jóźwiak Jaworska; Hortpress 2012 345/2012

Klasa 3TAK
Zajęcia edukacyjne Podręcznik nr dopuszczenia
Język polski H.Chmiel, A. Równy ?Ponad słowami? kl.2 cz.1 425/3/2013
Język angielski    
Język niemiecki Weltour 2 Sylwia Mróż Dwornikowska  
Historia i społeczeństwo Ojczysty panteon i ojczyste spory WSiP

Europa i świat, M.Markowicz O.Pytlińska

664/1/2013

667/4/2014

Matematyka Matematyka zakres podstawowy i rozszerzony Nowa Era, W.Babiański, L.Chańko 215/04
Fizyka i astronomia Zrozumieć fizykę 1i2, S.Bajtle, A.Byczak  
Chemia    
Biologia    
Geografia Oblicza geografii 1,2Nowa Era zakres rozszerzony  
Podstawy przedsiębiorczości    
Rośliny ozdobne    
Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu    
Podstawy projektowania architektury krajobrazu    
Religia Świadek Chrystusa w rodzinie, J.Szpet, D.Jackowiak AZ-42-01/1-2

Klasa 4TAK
Zajęcia edukacyjne Podręcznik nr dopuszczenia
Język polski Barwy epok cz.3,WSiP 19/04
Język angielski Macmillan – Repetytorium z testami (poziom podstawowy),Marta Rosińska 169/06
Język niemiecki Alles klar WSiP2a i 2b 44/03 132/03
Historia Historia 3 zakres podstawowy Wyd. Operon 427/03
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Wyd. Operon 139/04
Matematyka Matematyka 3 kształcenie w zakresie podstawowym Nowa Era 154/04
Rośliny ozdobne Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Cz. IV-Drzewa i krzewy iglaste , cz. V – , Hortpress 26/2006, cz.V ? 16/2008
Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni cz. III B.Fortuna, E.Gadomska, K. Gadomski Hotpress 11/2005
Podstawy projektowania architektury krajobrazu brak  
Prowadzenie działalności gospodarczej brak  
Religia    

Klasa 1TE
Zajęcia edukacyjne Podręcznik nr dopuszczenia
Język polski Chmiel ; Kostrzewa, Ponad słowami. Nowa Era, cz. I, II. 425\1\2012
Język angielski 1)New Matura solutions (elementary)Tim Falla, Oxford

2) New Matura solutions (Pre Intermediate)Tim Falla, Oxford

1)361/1/2012 podstawowy

2)361/2/2012średniozaawansowany

Język niemiecki 1)Welttour 1- Nowa Era, Sylwia Mróz- Dwornikowska

2)Alles Klar WSiP, K.Łuniewska

1)459/1/2012

2)255/1/2010 podstawowy i 255/2/Rozszerzony

 

Wiedza o kulturze Ciekawi świata? wiedza o kulturze;Alicja Kisielewska,Andrzej Kisielewski 631/2012
Historia Historia. Po prostu WSiP, R.Dolęcki, K.Gutowski, J.Smoleński 558/2012
Wiedza o społeczeństwie Ciekawi świata, wiedza o społeczeństwie Wyd Operon 469/2012
Podstawy przedsiębiorczości ?Krok w przedsiębiorczość? Wyd. Nowa Era 467/2012
Geografia ?Oblicza geografii? Nowa Era 433/2012
Biologia Biologia na czasie, E.Bonar, Nowa Era 450/2012
Chemia Chemia na co dzień.K.M Pazdro R.Szmigielski 371/2011
Fizyka Odkryć fizykę. Marcin Braun, Weronika Śliwa Nowa Era 447/2012
Matematyka podstawowa Matematyka I kształcenie w zakresie podstawowym Nowa Era W.Babiański, L. Chańko, D..Ponczek 360/1/2011
Matematyka rozszerzona Matematyka zakres podstawowy i rozszerzony Nowa Era, W.Babiński, l.Chańko 215/04
Informatyka ?Informatyka Europejczyka? Edycja Windows 556/2012
Edukacja dla bezpieczeństwa ?Żyję i działam bezpiecznie?Nowa Era Jarosław Słoma 426/2012
Religia ?Świadek Chrystusa w kościele?J.Szpet,D.Jackowiak AZ-42-01/1-2
Rysunek techniczny    
Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej    
Dokumentacja techniczna    
Montaż systemów energetyki odnawialnej    

Klasa 2TE
Zajęcia edukacyjne Podręcznik nr dopuszczenia
Język polski Chmiel ; Kostrzewa, Ponad słowami. Nowa Era, cz. II. 425/1/2012
Język angielski New Matura solutions .elementary; Oxford,Tim Falla + New Matura Solutions; Pre Intermediate 361/1/2012
Język niemiecki Welttour2 Sylwia Mróz- Dwornikowska 459/2/2012
Podstawy przedsiębiorczości    
Geografia ?Oblicza geografii?1 zakres rozszerzony Nowa Era  
Fizyka 1)Odkryć fizykę. Marcin Braun, Weronika Śliwa Nowa Era

2)Odkrywamy na nowo? Grzegorz Kornaś

447/2012

621/2012

Matematyka Matematyka zakres podstawowy i rozszerzony Nowa Era, W.Babiński, l.Chańko 215/04
technologia montażu systemów energetyki odnawialnej    
systemy energetyki odnawialnej    
podstawy kosztorysowania w budownictwie    
montaż systemów energetyki odnawialnej    
obsługa systemów energetyki odnawialnej    
kosztorysowanie w budownictwie    

Klasa 1mz
Zajęcia edukacyjne Podręcznik nr dopuszczenia
Język polski E.Nowosielska Szydłowska ?Zrozumieć świat? cz.1 i 2 584/1/2012
Język niemiecki 1)Deutscg fur Profis ? Lektor Klett

2)Alles Klar WSiP, K.Łuniewska

1)459/1/2012

2)255/1/2010 podstawowy

Historia Historia po prostu WSiP 558/2012
Wiedza o społeczeństwie Ciekawi świata, wiedza o społeczeństwie OPERON 469/2012
Geografia ?Oblicza geografii? Nowa Era 433/2012
Biologia Biologia na czasie, E.Bonar, Nowa Era 450/2012
Matematyka Matematyka I kształcenie w zakresie podstawowym PODKOWA 573/1/2012
Religia    
Budownictwo ogólne W opracowaniu  
Dokumentacja techniczna W opracowaniu  
Technologia systemów suchej zabudowy Montaż systemów suchej zabudowy Poradnik dla ucznia  
Pracownia systemów suchej zabudowy W opracowaniu  
2mz
Zajęcia edukacyjne    
Język polski Chmiel ; Kostrzewa, Ponad słowami. Nowa Era, cz. II. 425/1/2012
Język angielski New Matura solutions .elementary; Oxford,Tim Falla + New Matura Solutions; Pre Intermediate 361/1/2012
Podstawy przedsiębiorczości    
Chemia    
Fizyka 1)Odkryć fizykę. Marcin Braun, Weronika Śliwa Nowa Era

2)Odkrywamy na nowo? Grzegorz Kornaś

447/2012

621/2012

Matematyka Matematyka I kształcenie w zakresie podstawowym Nowa Era W.Babiański, L. Chańko, D..Ponczek 360/1/2011
Informatyka    
Edukacja dla bezpieczeństwa    
budownictwo ogólne    
dokumentacja techniczna    
technologia robót malarsko-tapeciarskich    
Pracownia robót malarsko-tapeciarskich    
Klasa 3 mz
Zajęcia edukacyjne Podręcznik nr dopuszczenia
Język polski A. Ołdakowska, I. Smulska; Język polski cz. 2 wyd. Wiking 214/02
Język niemiecki Alles klar 1b / 2a WSiP 32/07,44/03
Matematyka Wyd Podkowa Gdańsk Matematyka podręcznik do ZSZ cz. 2  
Religia    
Technologie instalacyjne    
technologia    
Dokumentacja techniczna    

Skip to content