Rekrutacja on-line

Rekrutacja

Zgłoszenie on-line

Dane szkoły

Wybierz szkołę

Kierunek szkoły Policealnej Dla Dorosłych

Twoje dane

Podaj swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, które są dla nas niezbędne do zapisania
Cię do szkoły / na kurs

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie informacji

*Przesłanie zgłoszenia poprzez formularz on-line nie zwalnia z obowiązku dostarczenia dokumentów zgłoszenia do sekretariatu szkoły.